Els nostres serveis

Instal·lacions, auditories tècniques i enginyeria

Realitzem estudis de càlculs tècnics econòmics. Ens encarreguem de la direcció tècnica i del muntatge general de les instal·lacions. Oferim assessoria tècnica sobre els procediments d’actuació a les instal·lacions i als equips.

En l’àmbit de la enginyeria, realitzem projectes d’instal·lacions, de manteniment i legalitzacions.

 

Manteniment Normatiu

Tenint en compte la normativa legal vigent, executem totes les accions de manteniment i inspecció.

 

Manteniment Preventiu

Realitzem totes les proves necessàries per a que les instal·lacions i equips funcionin correctament i tinguin la màxima duració. Simultàniament, aconseguim el millor rendiment energètic i la protecció del medi ambient.

 

Manteniment Predictiu

Analitzem, de manera periòdica, l’estat de les instal·lacions i dels equips per a prevenir qualsevol incidència en les instal·lacions. Ens anticipem als errors i els detectem a temps per evitar despeses majors imprevistes als nostres clientes.

 

Manteniment Correctiu

Atenem totes aquelles avaries que es puguin produir en les instal·lacions.

Direcció instal·lacions

Portem a terme el control, segons periodicitat pactada amb el client, de les instal·lacions. També pot incloure el control i maniobres necessàries per al correcte funcionament.