Casal de joves Sant Feliu de Llobregat

Instal·lacions al Casal de Joves Sant Feliu de Llobregat, edifici de tres plantes amb sales, oficines i espais polivalents.

Client: Constructora del Cardoner